apokonoeekau

02 November 2009

KENAPA KELAS KAFA GAGAL

Saya menggesa pihak berwajib mesti dipertanggungjawabkan dengan laporan Ketua Audit Negara yang mendedahkan bahawa Program KAFA di Melaka gagal.
Dalam laporan itu Ketua Audit Negara mengjelaskan bahawa :-
  • Secara keseluruhannya, program KAFA yang dilaksanakan di peringkat negeri Melaka masih belum mencapai tahap memuaskan. Kegagalan mematuhi garis panduan yang disediakan menyebabkan wujudnya ketidakseragaman dalam pelaksanaan program KAFA secara berkesan.
  • Dari aspek tenaga pengajar KAFA, prosedur pelantikan tidak dipatuhi disebabkan tidak mengikut nisbah yang ditetapkan menyebabkan Kerajaan Negeri Melaka terpaksa menanggung perbelanjaan elaun, manakala pengurusan cuti guru adalah tidak mengikut kelayakan yang ditetapkan oleh JAKIM.
  • Dari segi pembelajaran pula, kurikulum KAFA tidak mematuhi dasar sistem pembelajaran yang disediakan oleh JAKIM
  • manakala dari segi pengurusan kewangannya didapati perbelanjaan menggunakanakaun amanah KAFA tidak mengikut prosedur dan garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM dan bantuan per kapita yang disalurkan oleh Kementerian Pelajaran tidak dibelanjakan mengikut tempoh dan matlamat pemberian. Selain itu, permohonan bantuan pembangunan dan pembaikan Sekolah Rendah Agama KAFA tidak dirancang dengan baik sehingga bertindih dengan bantuan agensi lain.


GURU KAFA TIDAK LAYAK DILANTIK

Kerajaan Negeri Melaka dan agensi-agensi di bawah telah melakukan kesalahan melantik Guru-Guru KAFA yang tidak layak.
Semakan Audit terhadap pelantikan guru KAFA mendapati:

i) Sehingga awal bulan April 2008 seramai 111 guru KAFA berumur antara 60 hingga
78 tahun
yang telah melebihi had kelayakan umur yang ditetapkan oleh JAKIM masih
menerima elaun tetap. ( Kelayakan : Perenggan 23 Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan syarat kelayakan guru hendaklah warganegara Malaysia, berumur 18 tahun hingga tidak melebihi 60 tahun)

ii) Seramai 145 guru KAFA hanya memiliki kelayakan Sijil Rendah Pelajaran, Darjah 5
dan Darjah 7. (Kelayakan Dan Pelantikan Guru KAFA Perenggan 23 Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan syarat kelayakan Guru KAFA adalah lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan mempunyai pengetahuan serta kemahirandalam Al-Quran, Fardu Ain dan tulisan jawi.)

iii) Surat perjanjian pelantikan semua guru KAFA lantikan JAIM tidak disediakan.

iv) Had umur guru kontrak lantikan Kerajaan Negeri adalah pada usia 58 tahun
manakala guru KAFA lantikan JAIM tidak mengikut had umur tamat perkhidmatan
JAKIM pada usia 60 tahun.
Persoalannya mengapa perkara ini berlaku di mana Guru-Guru yang tidak layak dari umur dan kelulusan diterima menjadi Guru KAFA.
Saya mendesak suatu siasatan terbuka dilakukan serta merta bagi menyiasat mengapa penyelewengan ini berlaku. Jika terdapat bukti salah guna kuasa dan sebagai pihak terbabit mesti dihadapkan ke muka pengadilan.

MUTALIGAT

SIAPA SEBENARNYA UMNO


UMNO ditubuhkan pada tahun 1946 oleh Datok On bin Jaafar, seorang pegawai pentadbir penjajah Inggeris dengan semboyan Hidup Melayu. Ketika UMNO ditubuhkan, gelombang perjuangan rakyat untuk kemerdekaan sedang menggelora. Gelombang perjuangan ini dipelopori oleh gerakan kiri berbagai aliran berbagai kaum Malaya.

Kemunculan UMNO pada saat gerakan kemerdekaan rakyat sedang bermekaran itu tak lebih hanyalah sebagai penyokong kerajaan penjajah British yang sedang dilanda kebangkitan rakyat. Kerana masalah prinsip inilah PKMM yang pada awalnya tergabung dalam UMNO telah menarik diri dan membentuk fron persatuan Putera – Amcja. Dan kerana jasa besar UMNO kepada penjajah, ia tidak diharamkan dalam Undang-Undang Darurat 1948.

Itulah sejarah awal UMNO yang kononnya dikatakan “pejuang kemerdekaan”.

Untuk lebih jelas lagi mengenali siapa UMNO, marilah kita teliti tulisan Bapa Abdullah C.D. di bawah ini:

UMNO WAKIL KELAS KAPITALIS BIROKRAT

Kemerdekaan itu telah diterajui oleh Tunku Abdul Rahman, Presiden UMNO yang menjadi Ketua Menteri Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Setelah menjadi Perdana Menteri Malaya, Tunku telah mewarisi jubah penjajah British, mengkhianati rakyat berbagai kaum. Di satu segi ia meneruskan perang warisan penjajah terhadap PKM. Di segi lain, Tunku telah membentuk kelas kapitalis birokrat melakukan perompakan ke atas ekonomi negara dengan mengabaikan kebajikan rakyat. Tanah Simpanan Melayu yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan telah dirampas dan dibahagikan kepada perbadanan modal birokrat.


Oleh kerana itu, kemerdekaan tahun 1957 tidak sempurna, hasil kemerdekaan tidak dapat dinikmati oleh majoriti rakyat semua lapisan, semua kaum negara kita. Dr. Burhanuddin pernah menyifatkan kemerdekaan itu sebagai "kemerdekaan setengah masak".Di bawah keadaan tersebut perjuangan bersenjata TPNM tetap diteruskan. Di satu segi ia bertujuan untuk menuntut Kerajaan Malaysia mengadakan perundingan bagi menamatkan peperangan secara adil dan munasabah, di segi lain demi membela kepentingan rakyat berbagai lapisan semua kaum.


Walaupun perjuangan bersenjata pernah mengalami kemunduran serius pada akhir tahun-tahun 1950-an, akan tetapi ia diaktifkan semula mulai tahun 1962. Pasukan-pasukan TPNM yang bergerak di kawasan sempadan telah disusun semula dan diperkembangkan. Sejak tahun 1968, pasukan-pasukan penggempur telah dihantar bergerak ke tanah air. Api perjuangan bersenjata mulai merebak berkobar-kobar di kawasan luas di 5 buah negeri, iaitu Kelantan, Perak, Kedah, Selangor dan di Pulau Pinang.


Di dalam negeri, UMNO yang sebagai wakil kelas atasan Melayu atau wakil kelas kapitalis birokrat dan komprador Melayu melaksanakan dasar ekonomi kapitalis yang menyebabkan jurang antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar. Tanah Simpanan Melayu dicipta oleh penjajah British pada tahun 1913 untuk meredakan kemarahan orang Melayu terhadapnya yang merompak tanah subur yang luas di Malaya telah dibolot oleh kaum kapitalis birokrat Melayu melalui perbadanan-perbadanan birokrat. Dengan itu lahirlah kelas kapitalis birokrat Melayu yang bersekongkol dengan kaum kapitalis besar Tionghua dan India mengaut kekayaan negara.


Pada tahun 1947, BTM telah didirikan untuk memimpin perjuangan kaum tani dan perjuangan untuk kemerdekaan tanah air. Selepas merdeka, gerakan itu berkembang dalam bentuk bebas meneroka seperti tercermin dalam gerakan tani di bawah pimpinan Saudara Hamid Tuah.


Orang Melayu yang asalnya sebagai petani telah berubah menjadi buruh di perusahaan-perusahaan modal birokrat atau di rancangan-rancangan tanah birokrat. Kaum kapitalis birokrat yang diwakili UMNO seperti Lembaga Kemajuan Tanah Melayu membolot 385,000 ekar, Syarikat Jengka 3 Segi menguasai ratusan ribu ekar di Pahang, Syarikat Permodalan dan Perusahaan Perak dan beberapa perusahaan lagi membolot 270,000 ekar tanah di Perak. Selain itu masih banyak lagi modal-modal birokrat yang menguasai tanah simpanan Melayu di seluruh negara. Ini telah mengubah keadaan ekonomi orang Melayu dari mengerjakan ekonomi tradisional kepada buruh di rancangan modal birokrat. Barisan tani sebenarnya telah berubah menjadi kesatuan buruh.


“Sehingga tahun 1970an, kaum kapitalis monopoli British merupakan tuan tanah yang terbesar dengan memiliki tanah yang paling luas dan subur di negara kita. Selain itu, muncul juga tuan-tuan tanah tempatan. Pada tahun 1920-an rumah-rumah agensi British yang terlibat dalam perusahaan getah telah menguasai 1 ½ juta ekar tanah, tidak termasuk tanah-tanah yang mereka telah rampas tetapi belum lagi dibuka. Penguasaan mereka ke atas tanah membolehkan mereka menempati kedudukan yang terpenting dalam ekonomi negara kita. Mengikut perangkaan yang tidak lengkap, pada tahun 1953 mereka telah memiliki 70 peratus dari semua estet di Malaya. Kedudukan British ke atas tanah tetap unggul sekalipun selepas kemerdekaan. Pada tahun 1961 kapital monopoli asing dari Eropah khasnya British menguasai 65 peratus estet getah, dan 9 tahun kemudian (tahun 1970) meningkat semula kepada 76 peratus. Mengikut sumber Zon dan Leight Hunt, pada tahun 1960 syarikat-syarikat monopoli asing memiliki 1,685,850 ekar. Dari jumlah ini, 1,351,200 ekar dikuasai oleh British.”


“Sekarang di bawah Dasar Ekonomi Baru yang mengembangkan modal birokrat dan modal komprador dalam berbagai bidang termasuk sektor perladangan, kita dapati lembaga-lembaga birokrat (yakni badan-badan berkanun) dan lain-lain modal tempatan dengan pesat menjadi tuan punya ladang yang terbesar di negara kita. Satu langkah penting ke arah ini ialah pengambil alihan Kumpulan Sime Darby (milik modal monopoli British) yang menguasai ladang-ladang oleh perbadanan modal birokrat serta pemindahan pendaftaran kumpulan itu ke Kuala Lumpur dari London pada tahun 1968. Pada tahun 1981 modal birokrat dan modal komprador tersebut mengambil alih pula ladang-ladang Guthrie dan Dunlop Estates - keluasan kedua-duanya berjumlah 250,000 ekar lebih. Ini disusuli dengan pengambil alihan Syarikat Harrison Estate (Malaysia) Berhad yang memiliki ladang seluas 180,000 ekar pada tahun 1982.”


Untuk membangun sebuah negara yang benar-benar merdeka dan adil baik segi politik, ekonomi, kebudayaan, bangsa dan agama, rakyat semua kaum haruslah bersatu padu membentuk front persatuan nasional yang luas serta melancarkan perjuangan melawan penguasaan kapitalis birokrat yang diwakili UMNO dan membangun kemerdekaan mengikut corak nasional yang mengutamakan kepentingan majoriti rakyat semua kaum. Prinsip yang dipegang PKMM iaitu menggembleng tenaga nasionalis, sosialis dan agama serta prinsip-prinsip yang digariskan oleh front Persatuan PUTERA-AMCJA tetap menjadi contoh utama perjuangan rakyat negara kita hari ini.

nota: catatan di atas dipetik dari Memoir Abdullah C.D. Bahagian Ketiga: Perjuangan Di Sempadan Dan Penamatan Terhormat

HUKUM MERAWAT DENGAN MENGGUNAKAN JAMPI/MENTERA/SERAPAH

DATO DR HARON DIN MENJAWAB

Soalan

Ada bomoh di tempat saya mengubati pesakit atau yang berhajat sesuatu, ditolongi dengan jampi mantera menggunakan bahasa Jawa. Saya orang Jawa asli yang tinggal di Pant Jawa, tetapi saya sendiri tidak faham apa dibaca dukun tersebut. Apakah pengubatan secara ini boleh diterima pakai dan tidak mendatangkan sesuatu yang berlawanan dengan syarak?

MOHAMMAD BIN JUSOH
Pant Jawa, Johor

Jawapan

Mengubati penyakit atau menolong seseorang yang memerlukan pertolongan sehingga ter tunai hajatnya, lebih-lebih lagi boleh membantu meng ikhtiarkan kesembuhan pesakit yang bermasalah adalah pekerjaan mulia. Ia menjadi lebih mulia jika dilakukannya semata-mata kerana Allah SWT, meng harapkan pahala pada hari akhirat dan tidak membe bankan pesakit.

Amalan perubatan de ngan menggunakan doa ataupun bacaan ayat memang salah satu daripada cabang rawatan yang dia kui syarak sebagai amalan mulia. Pergi ke hospital atau menemui perawat pakar juga digalakkan Islam, kerana itu juga salah satu daripada cabang rawatan yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang banyak.

Merujuk khusus kepada persoalan saudara iaitu soal jampi. Menjampi pesakit disebut dalam bahasa Arab se bagai ruqyah. Ruqyah adalah dibenarkan. Malah kadang- kadang amat digalakkan.

Rasulullah s.a.w. pernah sakit, suatu ketika Jibril diturunkan untuk memberi tawaran menjampikan baginda, lalu Jibril menjampi Nabi. Ianya disebut sebagai Ruqyatu Jibril.

Adapun menjampi seseo rang itu dengan menggu nakan bahasa khusus seperti Jawa, atau bahasa Mendiling, Inggeris dan Sepanyol diha­ruskan syarak dengan syarat, bacaan itu diketahui makna nya dan ia tidak ada sebarang petanda kesyirikan terhadap Allah SWT. Jangan ada sebarang taf siran yang boleh membawa syirik.

Oleh yang demikian jika lirik, seni kata atau bacaan yang disebut oleh dukun itu tidak diketahui maknanya, jika seperti saudara seorang berketurunan Jawa tidak memahami jampi yang dibaca dalam bahasa Jawa. Tetapi mungkin seperti disebut orang bahawa Jawa ada dua bahasa, iaitu bahasa kasar dan bahasa halus. Biasanya bahasa Jawa halus jarang diketahui orang.

Saya sendiri sememang nya tidak memahami bahasa Jawa sama ada kasar ataupun halus. Sekiranya anda tidak faham bahasa tersebut, tetapi orang yang membacanya faham dan makna bacaan itu tidak ada sebarang petanda menuju kepada syirik, maka dia boleh berbuat demikian.
Tetapi jika dukun itu sendiri tidak faham dan tidak tahu apa yang diminta, maka tidak boleh digunakan perubatan dengan bahasa tersebut.

Daripada ayat al-Quran, Allah berfirman (mafhum nya) : “Dan Kani turunkan
dengan beransur-ansur dari al-Quran, ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat kepadanya; dan al -Quran tidak menambah kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian jua.” (Surah al-Isra’ , ayat 82)

Ada enam kali sebutan syifa’ atau kesembuhan dalam al-Quran. Ada begitu banyak hadis yang menyebutkan tentang kesembuhan penyakit melalui rawatan pembacaan ayat-ayat al-Quran dan doa.

Oleh itu maka ulama ber sependapat (ijmak), bahawa mengikhtiarkan kesembuhan penyakit dengan menggu nakan kaedah bacaan dan doa serta air adalah diharus kan, kadang-kadang digalak kan, sekiranya memenuhi tiga syarat yang utama iaitu:

Pertama, menggunakan pembacaan ayat-ayat al-Qur an dan as-Sunnah atau ruq yah dalam bahasa Arab yang diketahui maknanya tidak bertentangan dengan syarak.

Kedua, boleh mengguna kan bacaan selain daripada yang pertama, dengan apa jua bahasa, tetapi mestilah difahami maknanya dan tidak ada sebarang percang gahan dengan syarak.

Ketiga, hendaklah yang merawat mengiktikadkan bahawa penyembuh sebe narnya adalah Allah SWT sahaja. Pengubat hanyalah berikhtiar.

Oleh itu saya suka menje laskan, jika sudah ternyata al- Quranlah bacaan utama sebagai penawar terbaik, as-Sunnah (al-Hadis) adalah yang terbaik selain al-Quran, maka mengapakah kita tidak menggunakan bacaan ini sebagai rawatan?

Kita harus membebaskan diri daripada yang kurang baik, lebih-lebih lagi jika ia boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT.

WalLah hu a’lam.

PASTI ASSYAKIRIN CHABAU BUKA PENDAFTARAN

Pasti Assyakirin Chabau,Jasin sedang membuka pendaftaran kepada anak-anak Pasti yang tinggal berhampiran termasuk Sempang Bekoh,Bekoh Dalam,Felda Bukit Senggeh,Rumah Awam Pondok Batang dan kawasan-kawasan sekitar.


Menurut pengurus Pasti Assyakirin ,Tuan Haji Shamsudin b. Hj Ali,ketika ini hampir 30 anak-anak yang berumur 4,5 dan 66 tahun pada tahun hadapan telah mendaftar. Yuran yang dikenakan ialah sebanyak RM35 sebulan disamping tambahan RM10.00 sebulan untuk kelas Iqraq bagi ibubapa yang memerrlukan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila hubungi setiausaha pasti di talian 019-6582008. Tarikh tutup permohonan 25 Disember 2009. Harap maklum

ERATNYA 2 TOK GURU

Kunjungan Mesra Presiden Ke Rumah Mursyidul Am PAS

Preisen PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah membuat kunjungan mesra ke rumah Mursyidul Am PAS di Pulau Melaka Pada hari Jumaat 30.10.2009

Antara lain mereka telah membuat perbincangan 4 mata selama 1 jam.

01 November 2009

KEADILAN UNTUK TIAN CHUA


Semasa era reformasi, anak-anak aku semuanya masih bersekolah. Masa itu jugalah ceramah-ceramah tentang isu-isu semasa banyak diadakan. Informasi yang disampaikan adalah yang berkaitan tentang pemecatan Anwar sebagai TPM serta kezaliman yang dilakukan ke atasnya serta orang-orang yang rapat dengannya.

Siang... kami menjalankan routine harian tetapi waktu malam pergi ke ceramah. Tak kira dekat atau pun jauh, jika tiada hal, pasti kami akan pergi. Kadang-kadang angkut anak-anak sekali.
Selain ceramah, salah satu sumber informasi kami ialah internet. Dari situlah kami menngenali siapa Tian Chua. Kesannya, banyak tokoh-tokoh reformasi yang menjadi idola anak-anak aku. Dan, Tian Chualah antara yang mereka respect dan tabik spring.


Mengapa Tian Chua?? Daripada penyertaannya dalam demonstrasi demi demonstrasi, dia menunjukkan keberanian dan istiqamah yang begitu jitu dalam apa yang diperjuangkannya. Sehingga kini, apabila nama Tian Chua disebut atau dikaitkan dengan apa-apa hal sekalipun, they get very excited.


Mereka lihat Tian Chua sebagai ikon reformasi dan sekarang salah seorang tokoh pemimpin PKR yang komited dan konsisten serta istiqamah dalam perjuangan.... humble serta people-friendly, down to erath serta selfless. Itu persepsi mereka tentang insan yang mereka kenal sebagai Tian Chua.


Baru-baru ini, Tian Chua telah dijatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda RM3,000 selepas mahkamah mendapatinya bersalah terhadap tuduhan menggigit seorang anggota polis serta menghalangnya daripada menjalankan tugas.


Kejadian ini berlaku semasa demonstrasi membantah pindaan perlembagaan bagi melanjutkan umur bersara pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) dari 65 kepada 66 tahun. Ia berlaku di luar bangunan Parlimen.


Yang geramnya, Tian ketika itu berada dalam keretanya, telah diheret keluar dengan cara yang kasar dan telah dibelasah serta ditumbuk oleh anggota polis. Weh... udah kena belasah macam tu, takkan nak berdiam diri. Memang patut pun telinga polis tu kena gigit. Pada aku, itu namanya self-defence.


Tapi.... mahkamah di bumi Satu Malaysia ni, isy.. tak tahu nak kata ler, keputusan demer sering menimbulkan kontroversi. Ater... kalau melibatkan pemimpin parti pembangkang, kes mesti sangkut punya. Tetapi.... kalau terkena batang hidung pemimpin UBN dan koncu-koncu demer, semedangnya tak da kes dan tak cukup bukti.


Contoh yang paling nyata, ialah kes Lingam korek... korek... korek and the gang. Suruhanjaya Diraja, dah kata ada kes dan demer-demer ni boleh dibawa kemuka pengadilan, tup-tup... si Ghani Petai kata, tak cukup bukti ler... bukti tak strong ler... Kepala hotak dia!!!


Kalau rupa itu, maknanya Suruhanjaya Diraja ni.... haprak , tak boleh pakai dan tidak ada credibility ler. Cadangan dan hasil dapatannya semuanya rubbish, tak reliable dan dibakulsampahkan begitu saja. SUHAKAM... toothless and now Suruhanjaya Diraya pun dah toothless. Jadi, siapa yang ada TARING sebenarnya???


Berbalik kepada cerita Tian Chua tadi... apakah hukuman yang dkenakan ke atasnya itu adil dan seadil-adilnya. Apakah mahkamah telah menjalankan perbicaraan yang adil terhadapnya?? Atau.... keputusan yang dijatuhkan hanya semata-mata untuk menghilangkan kelayakan Tian sebagai MP Batu. Wallahualam....

Tetapi, itu satu kemungkinan yang berasas. Dan... di bumi Satu Malaysia ini, yang dikuasai oleh UBN, semuanya boleh berlaku. UBN dilindungi.... pembangkang dizalimi. Yes... Malaysia Boleh!!!

Oleh sebab, ada persepsi, yang mahkamah telah tidak berlaku adil, maka dengar ceritanya, satu kempen Juctice For Tian Chua akan diadakan. Dan, Tian juga aku kira akan membuat rayuan untuk dibicarakan semula terhadap hukuman serta tuduhan ke atasnya.

Juctice For Tian Chua!!! Demi keadilan.... kami akan bersamamu.

PERTEGUH PAKATAN RAKYAT

Pakatan Rakyat Negeri Perak yang telah bersidang pada 31 Oktober 2009 bersamaan 12 Zulkaedah 1430 telah merumuskan resolusi berikut :-

i. Kesepakatan dan perpaduan Pakatan Rakyat perlu terus diperteguh dan diperkasakan bagi menumbangkan UMNO/BN. Segala bentuk prejudis dan prasangka buruk sesama rakan Pakatan Rakyat perlu dihindari.


ii. Meningkatkan amalan prinsip ‘collective decision’ melalui meja rundingan sebagai kaedah penyelesaian masalah.

iii. Mengukuh dan menggerakkan organisasi parti dengan penekanan serius kepada menubuh dan menggerakkan majlis pemuafakatan Pakatan Rakyat di semua peringkat parti.

iv. Menghapuskan doktrin perkauman sehingga ke akar umbi seterusnya meningkatkan hubungan sesama rakyat, kakitangan kerajaan, ahli politik, NGO dan Istana.

v. Menampilkan calon berwibawa dan berintegriti sebagai asas dan fokus kemenangan calon Pakatan Rakyat di DUN dan Parlimen. Fokus kepada program pembangunan jatidiri seluruh ahli parti terhadap perjuangan masing-masing.

vi. Meneruskan prinsip 5 K Keadilan, Kewibawaan, Ketelusan, Kebajikan dan Kebebasan sebagai asas bekerja dan memerintah.

vii. Menerus dan memperbanyakkan siri dan media penerangan keseluruh negeri agar rakyat menerima maklumat yang tepat dan pemikiran rakyat tidak dijajah oleh Umno/BN.

viii. Program mewujudkan ‘kebersamaan’ antara parti komponen Pakatan Rakyat perlu segera dilaksanakan agar seleruh ahli Pakatan Rakyat memahami perjuangan rakan seperjuangan.

ix. Munajat yang berterusan bagi memohon pertolongan dan keredhaan Allah swt sama ada sewaktu dilanda krisis mahupun tidak.

x. Jawatankuasa resolusi mencadangkan agar gagasan Pakatan Rakyat disegerakan pendaftaran diperingkat nasional dengan penggunaan 1 logo

PAKATAN RAKYAT AKAN TUMBANGKAN BN,INSYALLAH

PAS, PKR dan DAP bersama bertekad akan menumbangkan Basrisan Nasional dengan mengukuhkan persepakatan Pakatan Rakyat melalui 10 resolusi bersama.

Prinsip 5K -

Keadilan,

Kewibawaan,

Ketelusan,

Kebajikan adalah asas yang akan dipegang apabila memerintah negeri Perak kelak.dan Kebebasan adalah asas yang akan dipegang apabila memerintah negeri Perak kelak.adalah asas yang akan dipegang apabila memerintah negeri Perak kelak.

"Kita juga akan terus mengamalkan prinsip membuat keputusan secara kolektif melalui meja rundingan untuk menyelesaikan apa juga cabaran, kerana Umno senantiasa mengintai peluang untuk memecahkan Pakatan yang mendapatkan mandat rakyat," Tegas Menteri Besar Pakatan Rakyat Perak, Datuk Seri Ir. Mohammad Nizar Jamaluddin

Tegaskan bahawa usaha mengukuhkan Pakatan Rakyat itu termasuk menghapuskan segala prasangka dan prejudis sesama rakan-rakan parti dalam Pakatan.

Ujarnya lagi, semua parti dalam Pakatan bersetuju untuk menubuhkan Majlis Muafakat Pakatan di setiap peringkat.

"Kita (Pakatan) kalau boleh disetiap ranting, ditubuhkan jawatankuasa...di setiap cawangan dan kawasan ditubuhkan sekretariat untuk semua pemimpin setiap peringkat berusaha bergerak dengan Majlis Muafakat Pakatan," tegas Nizar lagi.

Beliau yang juga AJK PAS Pusat menegaskan bahawa Majlis Pakatan yang dibentuk itu mesti sedaya upaya menghapuskan doktrin perkauman sempit (oleh) Umno dengan meningkatkan hubungan sesama rakyat, kakitangan kerajaan, ahli politik, badan bukan kerajaan (NGO) dan pihak istana sendiri.

Ketiga-tiga parti juga diminta fokus memilih calon yang lebih berwibawa dan berintegriti demi memastikan calon-calon tersebut kelak mampu menang majoriti di peringkat Dun dan Parlimen.

Untuk memenangi pilihanraya peringkat negeri kelak, Majlis Muafakat Pakatan juga bertekad turut menjelajah ke seluruh kawasan untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat, di mana usaha mengadakan program penerangan secara bersama dipertingkatkan.

Jelas Nizar lagi, Pakatan Rakyat Perak mencadangkan gagasan Pakatan Rakyat segera didaftarkan di peringkat nasional dengan menggunakan suatu

Bercakap dalam kenyataan media itu, Pengerusi DAP Negeri Ngeh Koo Ham dan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri (MPN) PKR Mustafa Kamil Ayub.

Dipercayai 10 resolusi tersebut dibuat sebagai persiapan awal Pakatan Rakyat untuk menempuhi pilihanraya kecil yang boleh berlaku bila-bila masa.

Gagasan 10 resolusi itu juga menjadikan Pakatan Rakyat Perak sebagai model pada Pakatan di negeri-negeri lain dan nasional kelak.

SURAT TERBUKA KEPADA KERAJAAN MALAYSIA

Saya dah naik muak mendengar slogan “ rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan”. Kalau nak ikut rasa saya nak kata - “ Pi mampus le” sebab tekanan demi tekanan yang diterima kekadang menyebabkan emosi saya amat terganggu.

Agaknya kerana inilah kita dengar di luar negeri ada yang mengamuk dengan menembak membabi buta hingga membunuh kanak-kanak dan orang sekeliling yang tidak ada kena mengena dengan yang memberi tekanan. dekat Malaysia belum le lagi dengar tapi tak mustahil akan berlaku jika masalah rakyat tidak ditangani dengan sebaiknya.

Sebagai seorang yang diberhentikan kerja dengan alasan kegawatan ekonomi dunia, saya tak pun menyalahkan majikan atau KERAjaan dalam soal ini tapi bila masalah orang-orang seperti saya tidak dipedulikan atau diambil kira dalam perancangaan ekonomi Negara mahupun budget, maka rasa marah mulalah timbul.

Adakah nasib kami tak perlu dibela?

Bukannya kami mintak duit dengan KERAjaan untuk makan pakai kami. Kami Cuma mintak keprihatinan diatas masalah dan langkah-langkah proaktif diambil untuk membela nasib orang seperti kami. Jangan umpama “sudah jatuh ditimpa tangga, dihempap pulak oleh pasu bunga, pastu kena langgar pulak dengan lori traler…..”

Apa yang kami harapkan hanya pindaan kepada akta dan polisi yang mana membolehkan kami terus hidup dibumi yang dipinjamkan Allah kepada kita ini. Disini saya akan sentuh 2 pekara berikut :-

1. KWSP – sekarang ni saya ubah namanya dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja kepada Kumpulkan Wang Secara Paksa – rasanya lebih tepat lagi nama tu. Nak keluar pun tak boleh dipaksa simpan juga. Simpan untuk kegunaan dan pelaburan siapa?

Apa tujuan KWSP ni..?, siapakah yang mendapat menafaatnya? Boleh tak para bijak pandai semua berikan hujah-hujahnya kerana saya berpendapat bahawa KWSP ini harus dibenarkan keluar atas pekara-pekara berikut :-

1. Untuk membeli ubat-ubatan.

Bagi pesakit seperti jantung, darah tinggi, kecing manis, buah pinggang mereka harus makan ubat seumur hidup dan kos perubatan mereka agak tinggi. Ada ubat yang menjangkau beratus ringgit untuk dos sebulan. Insuran dan majikan pun tak nak orang yang macam ini kerana mereka adalah liability.

Bila mereka ini dibuang kerja atau dipaksa berhenti kerja, macamana? Siapa nak tanggung perubatan mereka ni? Tak kan baitulmal atau pusat zakat kot?

Mereka ni ada duit dalam KWSP – biarlah mereka gunakan duit mereka tu kenapa tak bagi ? Jangan cakap akta KWSP ada peruntukan untuk ini – sila semak borang dan buat pertanyaan dikaunter KWSP terlebih dahulu.

Saya cadangkan anda bertanya kepada beberapa pejabat KWSP kerana saya pasti mesti jawapan yang anda terima berlainan. Apa kata tanya tuan pengarahnya pula?

2. Untuk Haji.

Mengapa tak dibenarkan? Tak payahlah jawap boleh menabung kat Tabung Haji. Masalahnya kalau memang dah tak de kerja dan tak de gaji nak menabung apanya? Haji adalah rukun Islam dan mereka berkemampuan kerana punya wang dalam KWSP kenapa tak dibenarkan? Kerana KERAjaan dah guna duit tu...???

Berdosalah kamu semua kerana menyusahkan orang hendak buat ibadat...!!!

3. Untuk Bayar Hutang.

Bila dah tak kerja tentulah tak de gaji dan bila tak de gaji macamanalah nak bayar hutang? Kelonggaran harus diberi kepada golongan ini kerana mereka ada wang yang mereka tak boleh keluarkan sedangkan wang mereka cukup untuk bayar hutang itu.

Kenapa nak biarkan mereka ini dimufliskan oleh bank? Sebab dah muflis pun tetap kena bayar dan bila keluarkan KWSP mereka kena bayar jugakan?

Alangkah eloknya pekara ini dipertimbangkan. Nak kayakan lawyer buat apa sebab rakyat yang sengsara sebab semua kos ditanggung oleh yang berhutang jadi kalau hutangnya hanya 20K, dengan kos jadilah 50K, tak menindas ke namanya tu?

Lagipun duit tu duit mereka sendiri – jadi apa masalahnya? Fikir-fikirkanlah. Gunakanlah kedudukan dan pangkat anda untuk memberikan sedikit harapan dan kegembiraan kepada rakyat jelata bukan hanya memenuhkan tembolok didada...!!!

2. Pelupusan Kereta berumur 15 tahun keatas.

Ini lagilah kerja giler – tak sekolah ke apa? Cubalah buat kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sesuatu cadangan tu. Fikirkan pekara dibawah ini :-

1. Berapa harga kereta di Malaysia ini – kereta buruk/lama pun berharga ribu-ribu. Jadi orang yang dah ada kereta lama tu macamana?

2. Tak cukup dengan loading insuran yang tinggi dan kini ditambah dengan inspection pulak – sungguh membebankan – rakyat diutamakan...!!!

3. Memang mengutamakan rakyatlah ni – nak beli kereta baru kenalah amik bank loan – bank nak bagi ke loan kat orang yang black list, yang tua, yang tak bekerja , yang tak de statement of income?

Hallo…………..buka mata, buka minda! Gunakan akal cegah kebodohan!!

“Jika perbelanjaan pengurusan melebihi pendapatan” bererti defisit – kalau berniaga ni dalam kerugian. Kenapa belanjawan 2010 perbelanjaan pengurusan lebih tinggi dari pembangunan?”

Fikir-fikirkanlah......

Ya ampun......... "rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan"...??? – Pilah Mampus!!!

Rakyat 1Malaysia yang teraniaya...

31 Oktober 2009

RAWATAN DARUSSYIFA

Darussyifa Cawangan Melaka akan membuka pusat rawatan pada hari Ahad ini bermula jam 8.30 pagi hingga 12.00 tengahari.Tuan/puan yang memerlukan rawatan bolehlah berkunjung di Madrasah Arrahmah Solok Gaung pada masa yang ditetapkan.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi 019-6582008.
terima kasih

paschabau.net tergendala,harap maaf

Laman web paschabau.net telah tergendala disebabkan oleh masalah yang dihadapi oleh server.Kepada pelayar-pelayar paschabau harap maklum.Kami akan kembali dengan berita yang lebih segar

18 Oktober 2009

SISI BUKIT: Nizar News:Sambutan Rakyat Melayu Terhadap PAS Masih Tinggi

SISI BUKIT: Nizar News:Sambutan Rakyat Melayu Terhadap PAS Masih Tinggi

18 Mei 2009

PIMPINAN PAS JASIN SESI 2009- 2011

asin : Mesyuarat Agung PAS Kawasan Jasin kali ke 42 telah selamat dilangsungkan Sabtu lalu di Kompleks PAS Kawasan Jasin di Simpang Kemendor dekat sini. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Naib Presiden PAS Pusat, Tn Haji Muhamad bin Sabu.

Yang Dipertua PAS Kawasan Jasin sessi lalu, Mejar (B) Jasme Tompang (gambar) mengekalkan jawatannya tanpa bertanding manakala 2 muka baru dilantik menjadi Timbalan Yang Dipertua dan Naib Yang Dipertua iaitu Yuhaizad Abdullah dan Ustaz Kamaruddin Sidek. Turut hadir pada majlis perasmian mesyuarat tersebut ialah Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Negeri Melaka, Adly Zahari.

Dalam ucapan perasmiannya Haji Mohamad Sabu mengingatkan seluruh jentera PAS supaya yakin dengan perjuangan yang dibawa oleh PAS yang meletakkan Al Qur'an, Sunnah,Ijmak dan Qias sebagai tunggak perjuangan.

"Sebab itulah PAS berjaya meneruskan kesinambungan perjuangan ini kerana PAS berpegang teguh kepada Islam dan ianya tidak akan berkubur sampai bila-bila, ianya berbeza dengan parti-parti lain yang diasaskan atas dasar nafsu dan fikiran manusia"

"PAS akan terus maju dan gemilang kerana meletakkan Islam di atas ditambah lagi dengan kepimpinan ulama' yang dipertahankan sejak era kepimpinan ulama' tahun 1982. Tidak timbul bahawa PAS sudah berubah hala tuju dan agenda perjuangannya kerana PAS sentiasa di kawal dan diselia oleh Majlis Syura Ulama'. Jadi walau sesiapa pun yang menerajui PAS ianya pasti dijaga oleh ulama'" tegas Mohamad dengan semangat.

Sementara itu Yang Dipertua PAS Kawasan Jasin, Mejar (B) Haji Jasme Tompang dalam ucapan penangguhannya bersyukur kerana diamanahkan sekali lagi untuk memimpin PAS Kawasan tersebut.

Beliau mengharapkan mereka yang terpilih menjadi pemimpin dan semua ahli PAS Jasin supaya komited dalam gerakerja parti dan Islam kerana dengan cara itu sahajalah syiar Islam dapat ditegakkan di bumi Melaka ini.

08 Mei 2009

PAS CHABAU: TERUSKAN PERJUANGAN

PAS CHABAU: TERUSKAN PERJUANGAN

07 Mei 2009

TERUSKAN PERJUANGAN

Assalamualaikum.

Apa khabar sahabat semua,beberapa mingggu tidak diupdatekan laman PAS Chabau(apokonoee).Ketika sussana gawat di Perak,ahli-ahli PAS bergitu mengambil berat tentang apa yang berlaku dan berharap semuanya akan selesai dengan balak ditimpakan ke atas pihak yang merampas kuasa.
Semuanya adalah gara-gara tamakkan kuasa,maklumlah bila kuasa tidak berada di tangan maka mulalah meroyan tak tentu pasal.Sebagai ahli PAS dan rakyat biasa,kita berasa muak dengan perangai orang desperate sebab mungkin agaknya bila ada kuasa boleh mereka menggunakannya semaksima mungkin mengaut harta kekayaan rakyat untuk kepentingan diri.
berginilah agaknya slogan 1 malayisa yang hendak diterapkan dalam masyarakat malaysia.

Apapun kami ahli PAS tetap bersabar dan berharap semua p impinan PAS dibebaskan secepat mungkin kerana mereka tidak bersalah.Hanya kerana menyeru orang ramai menunaikan solat hajat,memasang lilin, hantar kek hari jadi dan memakai baju hitam boleh menyebabkan sesaorang itu ditangkapdan di penjarakan.

PAS CAWANGAN CHABAU BARU mendoakan semua pejuang-pejuang yang banyak berkorban,teruskan perjuangan.Perangi kebatilan yang mereka lakukan dengan istiqamah ,mungkin ada kebaikan di sebalik kemungkaran.

Selamat berjuang.

08 April 2009

SELOKA KERIS SILAU

Dua-dua bukit PR menang
Najib cuma dapat satu Batang
Nizar menang besar di Bukit Gantang
Walaupun tarian seksi di Kuala Sepetang
Dan Nizar dituduh boneka “teng lang”*
Namun Nizar tetap disanjung dan disayang
Bukit Gantang diliputi Bulan yang terang
Dan apa jadi dengan “Wow” punya orang
Dia lagi mau suruh pancung itu barang
Tapi Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang
Akhir sekali yang kena pancung ialah diaorang

UMNO masih lagi buta
Pergi bedah siasat kau punya mata
Buta untuk melihat kebenaran dan fakta
Masih tidak berpijak di bumi yang nyata
Masih membohongi memutarbelit media
Menfitnah Nizar dengan pohon derhaka
Ada pulak arahan tak leh sebut Altantuya
Siar balik cerita lama Anwar di TV Tiga
Sedarlah ini zaman alternatif media
Facebook jadi trend muda dan tua
Lihatlah gimana Obama menawan Amerika
Ini asyik-asyik fitnah aja di Utusan Meloya
Rakyat dah tak makan awak punya cerita

4-0 itu skor yang rasmi
Kalah teruk walaupun beli referi
Siapa lagi refri kalau bukan EC
Penjaga garisan Polis dan MACC
Walaupun turunkan Ezam dan Khairi
Penyokong susut semua belah lari
Pondok panas tinggal meja dan kerusi
Setelah tahu Nizar tambah gol majoriti
Di Bukit Selambau Manikumar skor tinggi
13 pemain bebas gagal cuma kacau undi
Habis terbalik bas kapalterbang dan lori
Sami Velu cabut lari bersama Veil Parry
Hantu Tuya dan Sujata amuk di Sg Petani
Lepas ini kita ke Bukit Lanjan dan Penanti!

Keris Silau
8 April 2009

03 April 2009

INSYALLAH PAS DIBERI KEMENANGAN


PIMPINAN MASA DEPAN.


PAS CAWANGAN CHABAU MENDOAKAN MUDAH-MUDAHAN ALLAH TAALA MEMBERI KEMENANGAN KEPADA PARTI ISLAM SEMALAYSIA DAN DIBERI KEKUATAN KEPADA PETUGAS-PETUGAS YANG SEDANG BERTUGKUS LUMUS BEKERJA UNTUK MEMENANGKAN ISLAM.KEPADA PETUGAS-PETUGAS DARI KAWAAN JASIN DIHARAP KALIAN BERUSAHA MEMENANGKAN PETI UNDI DI DUN TRONG.

SELAMAT BERJUANG.

21 Mac 2009

Abang Ali Oiiiii

Apa khabar abang Ali,lagi marah lagi comeee...kalau dapat mase belum marah-marah tu potong sikit misai,nampak macam hitlerrrr.
Secara moralnya...kalau nak nampak hebat..letak aje jawatan..apa nak kata lagi..dah rasuah...takkan nak kata sedekah.
Sebagai rakyat Melaka malu tersangat malu guee .Sekali lagi ...letaklah jawatannn

08 Mac 2009

JKKK CHABAU,BUATLAH KERJA !

Sekarang dah masuk musim hujan,boleh kata setiap petang hujan Alhamdulillah Allah Taala turunkan rezeki melalui hujan.Bila hujan lebat kadang-kadang air cepat naik khususnya di tempat-tempat rendah.Jadi sebagai Ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung JKKK anda haruslah masuk ke kampung-kampung,lihat apa yang berlaku,samada ada parit tersumbat atau sudah tohor yang menyebabkan air sebak dan tidak dapat mengalir dengan baik.Keadaan yang sedemikian menyebabkan air naik secara mendadak.Salah satu daripada kerja yang patut dilaksanakan oleh JKKK ialah memastikan perkara tersebut tidak berlaku.Contoh yang paling nyata ialah parit daripada Allahyarham Hassan Tonit hingga ke rumah Makcik Munah dan beberapa rumah di kawasan tersebut yang selalu digenangi air apabila hujan lebat.Ini menyebabkan keadaan menjadi becak dan sungguh mengotorkan.

Keadaan ini telah lama berlaku daripada satu JKKK ke satu pengerusi JKKK,mereka mengambil sikap yang sama,hanya duduk bermesyuarat dan dapat elaun lepas tu tak buat kerja dan tidur.Bangkitlahhhh. Sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh dilaksanakan di kampung.Wakil rakyat...tengok mereka ini.kalau tak mampu buat kerja letak sahaja jawatan.

Pengerusi JKKK dan JKKK sila ambil perhatian

15 DALIL UMNO PENDERHAKA

Nik Aziz : UMNO derhaka kepada raja.

BUKIT GANTANG : Mursyidul Am PAS, YAB.Tuan Guru Dato' Nik Aziz Nik Mat mendedahkan 15bukti secara fakta bahawa UMNOlah penderhaka kepada Raja. Pendedahan itu diucapkan beliau dalam Pelancaran Geak Kerja Jentera Pilihanraya Bukit Gantang yang diadakan disini.

Sebenarnya Umno dan beberapa pemimpin UMNO penderhaka kepada sultan di negara ini. Beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah bagaimana pemimpin Umnolah penderhaka dan menjatuhkan martabat raja-raja Melayu bukan pemimpin Pakatan Rakyat.katanya.

1. Pengasas Umno Dato’ Onn Jaafar dibuang daripada istana Johor pada tahun 1920 dan membawa diri ke Singapura kerana kritik Sultan atas isu harta.

2. Tahun 1974 Tan Sri Gahzali Jawi (bapa Dato’ Seri Tajul Rosli) yang tidak mahu meletak jawatan Menteri besar Perak, walaupun perjanjian asal dia hanya hendak pegang dua tahun sahaja. Apabila sampai masanya dia tidak mahu lepas jawatan. Sultan Idris murka dan bernazar tidak mahu cukur jambang, selagi Ghazali Jawi tidak mahu letak jawatan. Bukankah ini derhaka namanya. Tiba-tiba Tajul Rosli kata Umno tidak pernah derhaka tidak pernah ucap macam Nizar.( UM 12/2/09). Tindakan bapanya kepada Sultan Perak apa pula maknanya.

3.Begitu juga pada tahun 1979 kes Dato’ Rahim Bakar bekas Menteri besar Pahang yang berselisih dengan Sultan pahang. Media pro Umno mengkritik sultan secara terbuka.

4.1983 Umno hendak meminda supaya kuasa YDP Agong mengenai pengistiharan dharurat dikurangkan maka Umno membelasah Raja-Raja Melayu kerana menolak cadangan tersebut.

5.Pada tahun 1991 dalam Persidangan Agung Umno, Sultan Kelantan dihentam secara terbuka kerana menyebabkan Umno kalah di Kelantan.

6. Dalam Persidangan Agung Umno juga perwakilan Umno meminta harta raja disiasat. Berita ini dilaporkan oleh Utusan Malaysia muka surat depan. Apakah ini bukan derhaka?

7.Satu demontrasi dan hantar memorandum kepada Sultan Kelantan telah dibuat oleh pemimpin Umno Kelantan. Kenapa FRU tidak tembak gas? Apakah ini bukan derhaka namanya.?

8.Pada 18hb Jan 1993 Pindaan Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan raja di bawa ke mahkamah.Apabila Raja-Raja Melayu minta tangguh pindaan ini, maka media mengkritik secara terbuka salah laku raja.

9.Beberapa siri rapat umum haram Umno di A.Setar, Bagan Datoh, Seremban, Batu Pahat dan Melaka untuk menunjuk sokongan pada Tun Mahathir dan mengecam raja-raja Melayu.

10.Sebab itu Ku Li dengan sinis menyatakan “Mana satukah yang lebih merbahaya Pindaaan 1993 atau tindakan rakyat tidak menunjukkan hormat pada sultan Perak pada 6/2/09. Beliau tidak bersetuju dengan tindakan Karpal saman Sultan Perak, tetapi beliau menyatakan Karpal membuat suatu perkara yang dibenarkan oleh perlembagaan yang pemimpin Umno yang beri laluan pada tahun 1993. (Star On Line 17/2/09). Tiba-tiba sekarang Umno pula menjerit marah kepada Karpal. Sepatutnya orang Umno kena buat demo depan pejabat Umno. Saya yakin hak yang pergi demo itu memang zero IQ, yang tidak sedar bahawa pemimpin merekalah yang menjatuhkan martabat raja sehingga boleh dibawa ke mahkamah.

11.Peristiwa pertabalan Tengku Ibrahim Inderaputera untuk mengganti Sutan Ismail Putera 29hb April 1993 di Ketereh Kelantan oleh Dato’ Anwar Musa . Ini lagi memalukan, apakah ini bukan derhaka atau kurang ajar namanya?.

12.Kenyataan biadab Shahidan Kasim bekas MB Perlis mengatakan “ Sultan Kelantan sekarang tidak layak menduduki takta dia ada bukti” (BH 11hb Jun 1993.)

13.Dato’ Mohd Taib kata Nizar derhaka, Dia lupakah yang dia bawa lari Ku Yah (puteri Sultan Selangor kahwin lari sampai Sultan murka). Apakah ini bukan derhaka?.

14. 23 daripada 24 ADUN Terengganu ugut boikot angkat sumpahDato’ Mohd Said selepas pilihanraya 2008. Mereka buat kenyataan terbuka menyanggah pihak istana dan mahu Idris Jusuh juga jadi MB Terengganu. Manakala penyokong Umno pula mengatakan sultan binatang. Kenapa polis tidak tangkap mereka yang demo dan hina sultan. Apakah pihak polis buta sampai tidak tahu siapa yang pegang kain rentang yang menghina sultan sebagai binatang. Kenapa polis boleh tangkap mereka yang demo di depan istana Kuala Kangsar 6hb Feb 2009.

15. Shahidan Kasim boikot perlantikan Dr Isa Sabu sebagai MB Perlis , bukankah ini derhaka namanya.

Sekarang jelas siapa derhaka dan tidak hormat Raja. Siapakah penderhaka sebenarnya di negara ini. Jawabnya tentulah pemimpin Umno . Pemimpin Umno hanya menggunakan istana untuk talian hayat mereka sahaja. Mereka bukan jujur, merekalah yang menjatuhkan martabat raja-raja Melayu. Sebab itu kita lihat dalam Media Pro Umno sudah tidak lagi membangkit isu derhaka, kerana mereka silap. Rakyat sekarang bukan zaman purba hidup di dalam gua, tetapi rakyat sudah ada maklumat melalui langit terbuka. Maklumat rakyat boleh korek melalui hujung jari sahaja

PA ORANG BUKAN ISLAM KATA TENTANG PAS

written by rajaphillips, March 08, 2009 13:33:07

The reason why non Muslims respect Pas and hate Umno is because Pas leadershiphas principles and cannot be bought over while Umno has proven to consist of thieves. How to respect a thief?
report abusedisagree 0agree 63...
written by KM Wong, March 08, 2009 13:41:13

Proper governance of a state or country should not be mixed with religious governance. Religious values should be used to guide the state and country governance instead. After all all religions have admirable values and they are all consistent except for BN with their governance based on corruption, rampant theft of country's assets, barbaric treatment of those who go against them and to propagate their existence. Down with BN.
report abusedisagree 3agree 17...
written by rpremkumar2u, March 08, 2009 13:42:51

Islam as all religions worthy of respect has its roots in truth. However, what PAS interprets Islam as, has never intimidated the non_Muslims. Infact, history records Islam as a respecter who sanctioned freedom of religious practice, but historians have deliberately twisted and maligned this way of life. I am a non-Muslim but I tend to understand the wonderful similarity in this religion to that of the spiritual aspects of my own religious faith. I must give credit to this non-pretentious approach that Tuan Guru Nik Aziz has accorded to us non Muslims to understand and love Islam.
report abusedisagree 1agree 19...
written by michael chick, March 08, 2009 14:00:24

"Islamic Laws have never changed...."

Well, I beg to differ. Can anyone tell us with a straight face why no two Syariah Laws from any Muslim Country are identical?

Speak with facts, not emotion please...
report abusedisagree 6agree 13...
written by Oscar Winner, March 08, 2009 14:12:26

Tok Guru is a true muslim who treats all races as a single human race. He is fair and knowlegeable about Islam. Though there are a few who are fanatical, they are not hypocrites and can be brought back to the right path. On the other hand, XMNO goons are lunatic fringe who do nothing right except wrong, in the eye of Islam. Some of these XMNO goons would practise "Hadhari" --- ie. HAD pada waktu HARI siang, but at night they become monsters and do everything, while the rest of the goons commit sins day and night. PAS has not endeared non-muslims but also muslims. Kelantan is the best example.
report abusedisagree 0agree 16...
written by AzizKadir2u, March 08, 2009 14:25:14

PAS is PAS, it is different from Umno, big different. I used to listen and read the Main Stream Media, however, now after being visited Kelantan, and talk to the Kelantan folks, they are giving very good feedback about PAS, not that they are perfect, but rather, PAS is a principle based party, they are so much better with integrity, as compared to the normal Umno. There is a big different, they are following the priciple and look at them, they are less corruption in PAS, they are not perfect, but they are with integrity, which is predictable, very hard to find. Not like Umno, it is usuallly corruption and power, any which way that work, not priciple base. that is dangerous. Similarly, if people pay you money, you can cross over, that is just like prostitute, got money can go to bed, no need love. We must make sure Tok Guru, the way of life, their body language, their way of life that is different, samething, we can see how the Penang CM carry himself ? sit in a non-1st class airplane, dont spend so much money on the people.
report abusedisagree 0agree 16...
written by Oscar Winner, March 08, 2009 14:34:23

Correction : PAS has not endeared only non-muslims but also muslims
report abusedisagree 0agree 7...
written by timmy, March 08, 2009 14:44:27

When I was young, I anti-PAS, anti-DAP because I always followed the newspaper and TVs. They were labeled as anti-development, chaos-maker and the perception of that "they are stupid".

Things changed when I visited Kelantan once I had my own vehicle. I was so wrong. I thought the Chinese there hated PAS because they were no establishment. But all the coffee shops uncle and aunty said, "No place to gamble is actually a good place to save money." Then another uncle who is a carpenter said, "I migrated from Terengganu, it is so hard to get a license to do business, everything needs to pay kopi money, but here it is so different, I just walk into Nik Aziz house, I got everything approved."

PAS true to its principles has never alienated anyone in Kelantan. They ban the things that are supposed to be ban, liquor, gambling dents etc which the Chinese there eventually understand life is so much better without those things in mind.

report abusedisagree 1agree 16...
written by atan, March 08, 2009 14:47:55

Quran 2:213
Mankind was one single nation, and God sent Messenggers with glad tidings and warnings;and with them He sent the Book in truth,to judge between people in matters wherin they differed; but the people of the Book,after the clear Signs came to them, did not differ among themselves ,except through selfish contumacy.God by His Grace guided the Believers to the Truth, concerning that wherin they differed.For God guided him whom He will to a path that is straight.

As mention by Hadi " there are many school of thoughts in Islam". The Quran has never changed. But how one "thinks" the law shoul be to be applied may.
report abusedisagree 0agree 3...
written by CariJalan, March 08, 2009 14:50:37

As a Chinese, I am beginning to feel that Hadi Awang is Prime Minister stuff. He is definitely a more humble leader than any of the UMNO fellas who lives in gigantic mansions. True leaders are people who is out there to serve and not to be served. Just compare Nik Aziz, Hadi Awang and the opulent lifestyles of Ahmad Badawi and Najib. If for some reason that Anwar Ibrahim failed to make it as the Prime Minister, Hadi Awang is a good choice. I can trust this man. Yes, our perception of PAS has changed in recent times.
report abusedisagree 3agree 5...
written by CariJalan, March 08, 2009 14:56:00

As for the Obama thing, we can wait a few more rounds of GEs. It took America more than 2 centuries to effect that change. Non-Malays can be the Prime Minister of this country someday. For now, we must begin the process of burying UMNO and the spirit of strife and divisiveness it has bred. Exorcise these evil spirits, then there will be true peace and harmony in this country. What say you all?
report abusedisagree 0agree 4...
written by kota marudian, March 08, 2009 14:57:44

Pas is doing what a true political party should do. Working for the country and not themselves. I don't care what my MP is as long as he does his job. Even if he is green .


report abusedisagree 0agree 4...
written by PAKRAK, March 08, 2009 15:15:04

PAS since joining PR has always been consistent in their ideology. It is those UMNO goons who are envious of PAS being "partners in progress" with PKR and DAP that they just like to 'batu api' PAS to make them feel insecured in PR and also to make the PR supporters reject them. The PR supporters will always support all the coalition parties in PR through thick and thin.
report abusedisagree 0agree 2...
written by Angel, March 08, 2009 15:26:56

I also see PAS in a different light since PR took over and through RPK's articles. The lifestyles of the PAS leaders compared to UMNO also attests to the credibility of the party to work for the interests of the people rather than to enrich the leaders.

Should PAS rules the country I do believe corruption and the rich becoming richer will be minimised if not eradicated and if Hudud or syariah laws be implimented we will see many of our current leaders suffer the most. Ultimately the country will be a fairer and happier place to live in.
report abusedisagree 0agree 7...
written by miwaki, March 08, 2009 15:34:13

Only those who do not understand Islam would be fearful of PAS,in this world there is no religion which is bad if that religion can last for 1000 years.So it applies to UMNO as well.If UMNO can last for 1000 years,it is not a bad political party but can it last that long ?

Some people do not pray to God,they pray to money and that's why we are in great troubles.
report abusedisagree 1agree 3...
written by Fuminari, March 08, 2009 15:40:40

jus take a good look at tok guru nik aziz,which umno be end goon is comparable to him??
report abusedisagree 0agree 6...
written by asguard, March 08, 2009 16:04:56

PAS is hundred times better than Amneo or umno... they trust worthy, honesty, able to count on...
report abusedisagree 0agree 3...
written by InEffective, March 08, 2009 16:13:30


PAS supports many strong values that are also common and promoted by other religions.
So the baseline appeal is already there.

But PAS should be more inclusive if they want the mandate to govern non-muslims as well. And use common sense and human wisdom in actions, behavior, punishments, deterrents - sometime appropriate encouragement is better and more effective than coercion by rules and law.
report abusedisagree 0agree 3...
written by Saint, March 08, 2009 17:35:49

Islam as a religion is not the problem. PAS has people who fear God and His word. UMNO makes money and creates selfish power using the name God and His word. That is all the difference we are seeing after March 8. A bit more tolerance on the rights and believes of non Muslims will make PAS as one of the strongest political parties in Malaysia.

report abusedisagree 0agree 4...
written by born2reign, March 08, 2009 18:07:01

I don't see any principles in PAS that shows it has good governance. First PAS claims race politics are discriminating in Islam's eyes, and they will be fair to all races. Then in Kedah they recently give 50% quota for bumiputera house ownership. Just because Hadi claims to be against money does not mean he is fair.

PAS = Another UMNO with different clothes. (btw I'm anti-BN too)
report abusedisagree 1agree 0[url][/url]

15 Februari 2009

Create Web Counter - Free Web Counter Free Hit Counters

Create Web Counter - Free Web Counter Free Hit Counters

PERUTUSAN MESYUARAT AGUNG PAS CAWANGAN CHABAU

Assalamualaikum.
Adalah dimaklumkan bahawa PAS cawangan Chabau akan mengadakan mesyuarat agungnya pada 15 Mac 2009 bertempat Markas PAS 2 Sempang Bekoh.Oleh kerana mesyuarat ini amat penting khususnya kepada ahli-ahli PAS Cawangan Chabau maka semua ahli diwajibkan hadir,memberi pandangan,muhasabah diri dan parti di samping melihat kembali apakah peranan kita setiap ahli terhadap jamaah.Pada tahun ini kita akan mengadakan pemilihan pimpinan di peringkat cawangan hinggalah ke peringkat kawasan dan pusat.Luangkanlah masa tuan/puan demi untuk kebaikan dan kepentingan jamaah kita.
Pilihlah kepimpinan yang saudara anggap ianya boleh memajukan parti,memartabatkan islam khususnya di Cawangan Chabau.

Tuan Haji Nordin b. Haji Yusof
Ketua PAS cawangan Chabau.

PERUTUSAN PRESIDEN PAS

Parti Islam SeMalaysia (PAS) adalah sebuah parti yang sah berdaftar dan senantiasa mendukung prinsip rukunegara termasuklah prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang.

Kami sepenuhnya percaya bahawa kedudukan kesemua prinsip-prinsip rukunegara ini haruslah dihormati oleh seluruh warga di dalam negara kita ini untuk memastikan keharmonian dan keadilan yang menyeluruh terus terpelihara.

Oleh yang demikian, PAS berpendapat bahawa suasana kekalutan yang sedang berlaku di negeri Perak Darul Ridzuan pada masa kini boleh dielakkan dari menjadi lebih buruk sekiranya prinsip asas yang merujuk kepada undang-undang negeri dan perlembagaan persekutuan dijadikan rujukan.

PAS berpandangan bahawa Menteri Besar (MB) Perak pada masa ini, iaitu Dato’ Seri Ir. Mohammad Nizar Jamaluddin, hanyalah boleh diturunkan dari kedudukannya sebagai menteri besar menerusi undi tidak percaya yang dilakukan di dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) semasa ianya bersidang.

PAS yakin bahawa sekiranya permohonan MB untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri diterima, maka suasana yang tegang dan boleh menuju kepada satu krisis perlembagaan boleh dielakkan. Pembubaran Dun akan membuka ruang kepada rakyat untuk membuat pilihan mereka menerusi satu pilihan raya yang menyeluruh di negeri Perak.

Saya juga ingin meminta kepada seluruh rakyat di negeri Perak khususnya dan seluruh ahli dan penyokong kerajaan Pakatan Rakyat di seluruh negara secara amnya supaya bertenang dan tidak terjebak dalam perangkap provokasi yang mungkin ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu.

Tuan Guru Dato’ Seri Hj Abdul Hadi Awang

Presiden PAS

14 Februari 2009

PAS SIMPATI DENGAN MOHD NIZAR

Assalamualaikum.

Krisis politik di Negeri Perak masih lagi bergelora.Kerajaan haram BN Perak cuba mengambil alih kepimpinan Perak dengan cara paksa dan tidak bertemadun.Semua orang tahu akan keadaan ini.Penulis ketika menghadiri sambutan perayaan Tahun Baru Cina tajaan DAP Melaka diberitahu oleh beberapa rakan Cina,mereka amat simpati dengan kerajaan Pakatan Rakyat Perak,mereka yakin sekiranya pilihanraya kecil diadakan di negeri Perak nescaya Pakatan Rakyat insyallah akan memenangi pilihanraya tersebut.Apa yang terdaya kami laku di peringkat cawangan adalah memohon semoga Allah Taala memberi kemenangan kepada yang hak dan mengalahkan pihak yang batil.

Semoga Allah memberi perlindungan kepada Nizar dan pimpinan Pakatan Rakyat Perak.

05 Februari 2009

sIDANG AKHBAR MENTERI BESAR PERAK

Sidang akhbar terkini jam 4.30 petang

DS Anwar menyatakan tujuan mesyuarat dan sidang untuk memberi kenyataan sokongan kepada DS Anwar Ibrahim.

Ir.Nizar memulakan kenyataan dengan membaca Al quran mengalukan semua yang datang, "sebentar tadi saya diperintah mengadap Tuanku. Tuanku menyatakan BN mempunyai 31 kerusi dan Pakatan Rakyat 28, saya mencerita dan berhujah dengan tuanku untuk memohon sebagai ketua kerajaan diadakan pilihanraya dan mendapat mandat baru supaya rakyat diberi hak yang baru" katanya.


"seandainya rakyat menerima BN kita terima dan sebaliknya".jelas Nizar.

"hujah saya majoriti tidak kuat, 3 dari mereka ini buka ADUN seperti kita buat failing di mahkamah dan sewajarnya kita tunggu keputusan mahkamah." kata Nizar.

"Tuanku memohon saya meletakkan jawatan, saya mohon sembah derhaka dan memohon sebagai MB dan leader of house dan menyatakan tidak akan meletakkan jawatan" kata Nizar.,

DS Anwar dalam kenyataannya smenyatakan kami mempercayai sultan akan mengambil keputusan yang sewajarnya, kita bincang cara Najib merampas kuasa, menggunakan ugutan orang yang rasuah. Kalau ini diizinkan satu malapetaka kepada politik negara.

"Yang harus memutuskan adalah mahkamah rakyat, inilah pendirian kita." kata DSAI

Sementara itu Presiden PAS TG. DS.Hj . Abdul Hadi Awang monyokong pandangan secara kolektif yang dilakukan hari ini , tidak mahu ada rampasan kuasa, maka perlu diserahkan kepada rakyat untuk menentukannya.

"Sebab itu PAS dan rakan-rakan berpendapat Nizar adalah MB sehingga proses diadakan samada secara pilihanraya dan tidak secara hentam kromo." jelasnya.

Beliau juga berharap bakal PM tidak melakukan perkara tidak wajar, berharap semua penyokong Pakatan Rakyat bersikap dingan dan wajar. Beliau juga harap pihak polis tidak digunakan untuk mencelarukan amalan demokrasi.

Kenyataan petang ini juga memohon untuk mengadakan pertemuan dengan DYMM Sultan Perak selain ucapan terima kasih bagi membawa hasrat rakyat, supaya tidak disalah taksir.

Penasihat DAP Lim Kit Siang mengatakan "dalam tempoh sebulan lagi Najib nak jadi PM, ia janji nak bawa perubahan besar tapi dia hari ini main peranan yang penting dalam satu kudeta di Perak." katanya.

Lim berpandangan kirisis yang berlaku perlu diselesaikan dengan pilihanraya. Walaupun Sultan tidak Perkenan tetapi selagi MB tidak diberikan usul tidak percaya di DUN ,Nizar masih MB Perak,

Nizar juga meminta di adakan sidang dengan undi dalam dewan menetukan kedudukannya sebagai MB. Sambil memetik fasa dalam perlembagaan negeri, bermakna sokongan kepada MB ditentukan oleh Sidang DUN.

Nizar menegaskan jumlah ADUN PR dan BN sama 28, adalah tidak benar ianya majoriti, saya memohon Sultan bubarkan DUN atas sebab-sebab itu.

Beliau juga menafikan ada unsur derhaka kepada tuanku, dia menjelaskan cuma merayu supaya Sultan mempertimbangkan mesyuarat pada petang ini dan mendapat nasihat dan taklimat dari Sultan.

DS Anwar menegaskan Nizar tidak menerima apa-apa keputusan betulis, dia masih MB Perak.

Dalam isu yang sama sekali lagi Nizar mengatakan "saya masih tak letak jawatan...saya merayu diatas peruntukan yang dibenarkan dalan undang-undang Perak supaya DUN buat keputusan itulah yang terbaik.sekarang umno telah rampas kerajaan, saya minta semua faham kerana seolah saya engkar, saya telah 10 bulan hubungan dengan tuanku baik.

Tamat jam 4.57 petang.


Dicatat oleh DRS. KHALIL IDHAM LIM

04 Februari 2009

SOLAT HAJAT SELAMATKAN PERAK

PAS CAWANGAN CHABAU AKAN MENGADAKAN SOLAT HAJAT PADA MALAM INI,MAGHRIB BERSAMA (5 FEBRUARI 2009) BERTEMPAT DI MARKAS PAS CAWANGAN CHABAU DI SEMPANG BEKOH. SILA HADIR BERAMAI-RAMAI KETIKA SEMUA CAWANGAN MENGADAKAN SOLAT HAJAT DAN BERMUNAJAT MOHON ALLAH TAALA MEMBERI KEMENANGAN KEPADA YANG HAK.

ALLAHU AKHBAR,ALLAHU AKHBAR,ALLAHHU AKHBAR

HANCUR UMNO,HANCUR UMNO, HANCUR UMNO

28 Januari 2009

APOKONOEE: Sumbangan untuk Pasti Assyakirin Chabau

APOKONOEE: Sumbangan untuk Pasti Assyakirin Chabau

27 Januari 2009

SELAMAT MENYAMBUT MAULIDURRASUL

Pas Cawangan Chabau mengucapkan selamat menyambut Maulidurrasul

26 Januari 2009

PAS MELAKA NAFI AHLI KELUAR PAS

27 Januari 2009
Ketua Pas, 40 ahli sertai UMNO ?

Dalam keadaan heboh dengan berita ADUN UMNO keluar partinya keluar berita picisan dan mengelirukan mengenai Ketua Pas Cawangan Musai, Bukit Baru, di sini bersama-sama 40 ahli cawangan itu hari ini menyerahkan borang keanggotaan menyertai UMNO, demikian seperti dilaporkan Bernama.

Ketua Penerangan PAS Melaka, Sdr. Mohd Sofi Abdul Wahab ketika dihubungi menjelaskan siapakah Ismail Tumpang yang mewakili kumpulan yang menyerahkan borang keanggotaan itu kepada Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam pada majlis di Kampung Musai.

Sofi mengesahkan bahawa Ismail adalah seorang bekas ahli UMNO yang pernah masuk PAS suatu masa dulu dan dia adalah dalam kategori ahli yang bermasalah serta sudah lama tidak membayar yuran keahlian.

Mengenai cawangan yang di dakwa 40 bersamanya masuk UMNO, Sofi menafikan ianya tidak ujud kerana di situ tidak adapun cawangan PAS yang aktif seperti didakwa Ismail. Ismail juga bukannya Ketua Cawangan seperti didakwanya. Sekaligus menafikan berita tersebut

JOM ORANG CHABAU MASUK PAS

Assalamualaikum.
Terlebih dahulu kira rafaqkan jutaaan kesyukuran kerana Allah Taala memberi kemenangan kepada PAS dan Pakatan Rakyat amnya.Mudah-mudahan Allah terus memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuangnya,syaratnya kita bekerja dengan lebih kuat dan bertawakkal kepadanya.

Sekarang angin perubahan bertiup kencang di seluruh negara dan janganlah kita tersisih daripada arus perubahan yang dibawa oleh Pakatan rakyat. PAS Cawangan Chabau khususnya menjemput dan meraikan kemasukkan ahli-ahli baru khususnya di cawangan ini kerana rasionalnya PAS membawa obor perjuangan Islam yang syumul.

Dari segi gerak kerja atau aktiviti PAS mampu mengenengahkan program-program yang membawa masyarakat mendekati Islam.Antara aktiviti PAS Cawangan Chabau ialah program Kuliah.PAS Cawangan berjaya menjemput beberapa orang ustaz yang mengajar kuliah mingguan antaranya :
1. Ustaz Razali Jamil Al-Hafiz - Kitab Bahrul Mazi
2. Ustaz Kasim b Ibrahim - Kitab Darussamin
3. Ustaz Ashraf Mukhlis Hj Minghat - Kuliah Tafsir
4. Ust Nordin Ahmad -Kuliah Harfiah(Memahami huruf-huruf Al-Quran huruf demi huruf)
5. Ustaz Faisol Sheikh Mohammad - usrah cawangan.

Di samping itu juga PAS cawangan ada menubuhkan PASTI untuk anak-anak 4,5 dan 6 tahun di mana mereka diajar dengan asas pendidikan islam,menulis,membaca,mengira daan sebagainya.Ketika ini terdapat 26 orang pelajar di Pasti Assyakirin di mana mereka ini bukan sahaja anak-anak ahli pAS tetapi majoritinya adalah anak-anak ahli UMNO.

PAS cawangan juga banyak mengadakan program seperti Korban kelompok,sumbangan hariraya kepada fakir miskin,program ziarah,sambutan bulan-bulan penting dalam kalender islam,ceramah,dan sebagainya

Tidak ada sebab untuk masyarakat mengatakan bahawa PAS membawa ajaran salah tanpa terlebih dahulu mengkaji secara hadir secara langsung dlam program tersebut.Tuduhan sedemikian dihamburkan oleh mereka yang memang cemburu dengan PAS,malas untuk belajar,tidak berusaha untuk memperbaiki diri.

Oleh yang demikian PAS Cawangan dan PAS Kawasan Jasin khususnya membuka pintu seluas-luasnya pintu untuk mereka yang belum menjadi ahli untuk bersama-sama dengan PAS memperjuangkan Islam.Marilah kita sama-sama mengambil Islam yang dibawa oleh Rasulullah secara syumul dan meninggalkan perjuangan kebangsaan UMNO yang sis-sia.
Ingatlah sesungguhnya Malaikat Mungkar Nangkir tidak bertanya samada kita melayu,arab,cina hindu dan sebagainya tetapi sejauh manakah kita mengamalkan Islam yang dianjurkan.

Tuan-tuan yang belum menjadi ahli bolehlah membuat permohonan dengan mengisi borang ahli melalui ketua cawangan Tuan Hj Nordin b Yusof atau naib Ketua Tn Hj Shamsudin b Ali atau melalui setiausaha cawangan.Permohonan anda akan kami utamakan.

"JOM KITA MASUK PAS"

23 Januari 2009

TOK GURU PERASUAH

Saya memohon Gerak laporkan Tok Guru kepada SPRM


oleh Penarik Beca

Saya mengucapkan tahniah kepada bakal Ketua Pemuda Umno, Datuk Seri Dr Mohd Khir Toyo yang bersungguh-sungguh untuk memastikan Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim disiasat dan didakwa kerana mengarahkan pembelian 46 ekor lembu korban yang diedarkan kepada surau dan masjid di Parlimen Bandar Tun Razak ketika Hari Raya Korban Disember lalu (lihat laporan Malaysiakini "Khir Toyo dakwa ada bukti terhadap MB Selangor").

Saya juga mengucapkan tahniah kepada Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) kerana membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Abdul Khalid yang disifatkan oleh gerakan itu telah menyalahgunakan dana kerajaan negeri untuk tujuan tersebut.

Sehubungan itu saya memohon jasa baik Gerak supaya membuat aduan kepada SPRM terhadap Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat kerana menggunakan dana kerajaan negeri untuk membantu mangsa kekejaman rejim haram Israel.

Dana kerajaan negeri ternyata akan digunakan kerana Pengerusi Jawatankuasa Perancangan Ekonomi, Kewangan dan Kebajikan, Haji Husam Musa berkata, jumlah berkenaan akan dikutip melalui agensi-agensi di bawah kerajaan negeri.

Menurut Husam lagi, sumbangan itu bukan sahaja dari perbendaharaan negeri tetapi juga melalui agensi-agensi milik kerajaan negeri (lihat berita Harakah "Kelantan sumbang RM1 juta bantu rakyat Palestin").

Saya juga memohon jasa baik Gerak supaya membuat aduan kepada SPRM terhadap Tok Guru kerana menggunakan dana kerajaan negeri untuk memberikan bantuan sejumlah RM1 juta kepada mangsa banjir di Johor pada Januari 2007 lalu (lihat berita Harakah "Banjir di Johor: Kelantan sumbang RM1 juta").

Tok Guru sendiri mengakui, sumbangan dari kerajaan negeri itu dikeluarkan melalui Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) untuk meringankan beban penderitaan mangsa tersebut.

Sebagai Mursyidul Am PAS, Tok Guru ternyata mempunyai kepentingan peribadi kerana ramai rakyat Johor yang menjadi ahli PAS atau sekurang-kurangnya beragama Islam.

Begitu juga mengenai sumbangan kepada rakyat Palestin. Tok Guru ternyata mempunyai kepentingan peribadi kerana majoriti penduduk wilayah Palestin yang ditakluki adalah saudara-maranya. Allah berfirman yang bermaksud "Sesungguhnya (hanyalah) orang-orang mu’min itu bersaudara" (Al-Hujuraat :10).

Saya sangat mengharapkan budi baik dan kesungguhan Gerak untuk menyegerakan aduan kepada SPRM terhadap Tok Guru kerana menggunakan dana kerajaan negeri untuk tujuan yang beliau mempunyai kepentingan dengannya di mana dana kerajaan negeri yang digunakan untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Johor itu pasti akan disumbangkan juga kepada ahli-ahli PAS yang turut menjadi mangsa banjir sedangkan Tok Guru sendiri adalah pemimpin PAS.

Lebih dari itu, dalam penggunaan dana kerajaan negeri sama ada kepada mangsa banjir di Johor atau mangsa keganasan Israel di wilayah Palestin yang ditakluki, Tok Guru juga ternyata mempunyai kepentingan peribadi dan kepentingan bercanggah kerana rakyat Johor dan Palestin yang beragama Islam adalah saudara-maranya.

Penggunaan dana kerajaan negeri untuk membantu saudara-mara sendiri juga melibatkan conflict of interests atau kepentingan bercanggah.

Sekali lagi, budi baik dan kesungguhan Gerak dalam menyegerakan aduan kepada SPRM terhadap Tok Guru adalah sangat diharapkan (Permohonan kepada Gerak ini diilhamkan oleh Nur Aflah).

Mesyuarat Agung Cawangan

PAS Cawangan Chabau Baru telah menerima surat arahan daripada PAS Kawasan Jasin untuk mengadakan mesyuarat agung cawangan.Arahan mesyuarat tersebut bermula januari hingga Mac 2009.Oleh yang demikian PAS Cawangan Chabau akan mengadakan mesyuarat agung tersebut mengikut arahan yang telah diberikan.Pada kali ini mesyuarat agung akan melantik pimpinan baru untuk sesi 2009-20011 bermula daripada ketua cawangan hinggalah kepada pemeriksa kira-kira.

Mesyuarat agung cawangan diharap dapat membentuk satu lapisan jawatankuasa yang mantap lagi berkesan.semoga mesyuarat dapat berjalan dengan lancar dan berk

20 Januari 2009

PENAMBAHAN AHLI CAWANGAN

PAS cawangan Chabau telah melaksana beberapa langkah untuk menambah ahli di peringkat cawangan.Langkah yang diambil amat penting kerana ia akan menjamin survival politik PAS Khususnya di peringkat cawangan amnya di peringkat kawasan dan negeri.
Pendekatan pertama ialah mendaftarkan nama anak-anak ahli yang telah akhil baligh dan seterusnya ahli-ahli yang berminat menginfakkan dirimelalui PAS.Jadual pergerakan AJK melalui pendekatan

Peringkat kedua ialah mendaftar penyokong-penyokong yang belum mendaftar sebagai ahli.Mudah-mudah gerak kerja yang di laksanakan akan berjalan dengan lancar.PAS cawangan beranggapan PAS berjaya dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabboleh dengan lebih baik

19 Januari 2009

PESANAN HASSAN AL-BANA

Baca al-Quran, jangan buang masa, wasiat ke-2 al-Banna
Fahri Abdullah al-Masri

"Bacalah al-Quran, tatapilah buku-buku atau pergilah mendengar perkara-perkara yang baik atau amalkanlah zikrullah dan janganlah membuang masa walau sedikit pun dengan hal-hal yang tidak berfaedah." Wasiat kedua Imam Hasan al-Banna. IklanProgram tarbiyyah kedua yang terjelma melalui wasiat Hasan al-Banna ialah perihal mempertingkat daya faham umat Islam melalui bacaan al-Quran, membaca buku-buku, mendengar ceramah agama, mengamalkan zikrullah.

Pendek kata, Imam Hasan al-Banna tidak mahu anggota ikhwan atau umat Islam itu akan terbuang waktunya walau sedikit pun dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah.

Di dalam surah al-Asr, disebutkan mengenai kerugian yang dikaitkan dengan masa. Pada asalnya, semua manusia itu hidup sentiasa dalam kerugian.

[1] Demi Masa!; [2] Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian; [3] Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Tetapi, antara mereka itu, ada beberapa golongan yang semakin berkurangan kerugiannya dengan sebab amalan dan kepercayaan mereka itu.

Pertamanya, mereka yang beriman, yakin dan percaya kepada Allah, kitab-kitabNya, nabi dan malaikat serta kewujudan akhirat. Sesiapa yang termasuk dalam golongan ini, maka mereka telah terlepas daripada belenggu kerugian yang pertama.

Kedua, mereka yang beramal soleh, membuat kebajikan, membantu meringankan beban, membuang kesusahan orang-orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya.

Ketiga, mereka yang saling berwasiat atau berdakwah atas nama kebenaran.

Keempat, mereka yang saling berwasiat atau berdakwah dengan penuh kesabaran.

Tetapi, awal kepada segala puncak kesedaran ini bermula apabila seseorang Muslim itu mula memahami makna yang tersembunyi dan terselit di dalam al-Quran.

Sesudah al-Quran menjadi kunci kepada pintu kesedaran seseorang Muslim itu, Hasan al-Banna berpesan kepada kita supaya kerap membaca buku-buku. Sudah tentu, buku ilmiah ini akan menuntut pergerakan pemikiran kita ke arah laluan kebenaran.

Dengan pengetahuan, seseorang Muslim tidak akan tertipu. Buku-buku ilmiah boleh juga kita dapati daripada ulasan-ulasan buku di majalah, akhbar. Ringkasnya, hubungan orang Islam dengan buku itu wajib ada.

Sekiranya, tiada buku dijumpai, maka al-Banna menyeru kita pergi mencari guru, ustaz yang menyampaikan ilmu, ceramah agama tempat terbitnya segala buah fikiran baru.

Selanjutnya sumber-sumber ilmu lain selepas itu ialah usrah atau perkumpulan kecil yang selalu membanyakkan ucapan-ucapan yang baik didengar. Diskusi perkumpulan kecil ini juga perlulah dihadiri oleh seseorang Muslim yang beriltizam dengan agamanya.

Dan, seterusnya Imam Hasan al-Banna berpesan kepada kita agar mengamalkan zikir dan beriltizam menghabiskan ratib-ratib yang kita mahu amalkan. Paling mudah seseorang itu boleh mengamalkan wirid al-Mathurat, Wazifah as-Sughra jika tiada kesempatan.

Dengan amalan wirid wazifah al-Kubra dan as-Sughra inilah seseorang itu akhirnya akan menggunakan masanya untuk membuat hal-hal kebaikan secara tak langsung.

Lalu, dengan cara membaca al-Quran, memperuntukkan masa untuk membaca buku atau berzikir, maka sepenuh kehidupannya terisi dengan waktu-waktu yang indah serta masa yang berfaedah. Lalu, terelaklah beliau menggunakan waktunya ke arah keburukan.

Kesimpulan
Maka, hendaklah setiap umat Islam itu membaca al-Quran. Tidak cuma membaca. Yang paling penting ialah mereka mesti cuba memerhati pesanan Tuhan di dalamnya.

Jangan dibiarkan hati mereka selalu kering dan akhirnya mati. Basahkan dengan sejumlah wirid, ratib-ratib dan zikrullah yang biasa diamalkannya. Hati yang sentiasa ada pertalian dengan Tuhan akan sentiasa bersimbah ilmu, ilham dan pengetahuan yang baru.

Carilah ilmu walaupun sedikit. Masa yang terluang dengan tujuan yang tidak munasabah hendaklah kita sifarkan sama sekali. Hidup seorang Muslim itu sentiasa penuh dan padat dengan hal-hal yang berguna kepada diri dan masyarakat sekitarnya.

Al-Quran itu adalah induk samudera ilmu. Akar pengetahuan dan ranting hidayah kepada kita semua. Bacalah al-Quran, kelak ia menjadi pendinding kepada segala permasalahan dan ia akan berbicara kepada kita.

Sampai kepada suatu saat, al-Quran akan menjadi suara yang akan berbicara kepada jiwa kita dengan syarat kita memahaminya betul-betul mengikut nahu bahasa Arab.

Lazimkanlah diri membaca, menghafal dan yang paling utama, menghayati, merenungi setiap inci perkataannya dan lihat arahan Tuhan. Lazimi lidah kita dengan berzikir atau hati kita mesti ikut berzikir. Ketenteraman dan kedamaian akan menyelimuti kita. _

18 Januari 2009

TAHNIAH UMNO/BN

Tahniah diucapkan kepada UMNO kerana berjaya menjerumuskan seorang lagi Bekas Setiausaha Politik Pak Lah ke jurang kekalahan melalui pilihan raya. Insiden ini terjadi kerana pelbagai sebab. Hakikatnya, semua pemimpin UMNO yang terlibat dalam kempen UMNO di PRK Kuala Terengganu ada saham di dalamnya.

Pertama, Najib yang berpesan kepada anak-anak buahnya supaya mesra rakyat , telah menodai kata-katanya sendiri. Dia bertindak agresif, gelojoh menghulur wang, dan hidung tinggi. Ahmad Said mengugut pengundi-pengundi Cina. Hal-hal yang disebutkan itu menyebabkan ramai pengundi Cina dan Melayu terasa hati. Mereka menolak UMNO?BN.Kedua, UMNO/BN menjadikan isu hudud untuk melaga-lagakan PAS dengan DAP. Padahal isu tersebut menyerlahkan elemen perkauman yang kuat melekat pada batang tubuh parti perkauman, UMNO. Kesannya ialah rasa mual pengundi Cina terhadap UMNO dan rasa jengkel pengundi Melayu terhadap UMNO yang majoriti ahlinya Islam itu menentang hukum Allah.

Ketiga, membenarkan Khairy dan Ezam berkempen. Kedua-dua makhluk ini bukan eset tetapi laibiliti kepada UMNO. Khairy tidak pernah menampakkan dirinya seorang graduan Oxford. Jangan-jangan dia masuk universiti kembar dan ijazahnya dikeluarkan oleh Oxford. Sudah tiga kali dia kecundang (PRU ke-12 di Kelantan, PRK Permatang Pauh, dan PRK Kuala Terengganu). Ezam hanya tahu bercakap tentang kotak, keji DSAI, dan surat. Dia tak suruh pun pengundi Kuala Terengganu pangkah BN.

Keempat, UMNO sepatutnya berkempen secara gentleman. Yang berlaku ialah melahirkan dua Abu Jahak, iaitu Zahid Hamidi dan Muhammad Mat Taib. Kedua-duanya menggunakan fitnah atas MB Perak sebagai bahan kempen. Sampai begitu sekali ketandusan isu. Makan daging saudara sendiri yang jadi bahan kempen.

Kelima, Ahmad Said dan Saberi Cheek cakap ikut kepala lutut, bukan otak. Kalau tak tau fakta sejarah yang sebenar, janganlah terhegeh-hegeh nak kempen. Budak yang dah ambil SPM pun tahu sejarah kemerdekaan dan sejarah kepartian di Malaysia. Bacalah Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 sebelum berkempen. Buat malu sahaja.

Keenam, Puteri dan Pemuda UMNO buat hal yang sama macam di Permatang pauh. Mereka ini tak tau buat kerja lain ke? Atau mereka memang diasuh begitu. Bukan sahaja tak senonoh, biadap pulak tu.

Ketujuh, Pak Lah dan Deris Natang beri tahu penduduk Kuala Terengganu bahawa kemiskinan di Terengganu turun mendadak sejak diperintah BN mulai 2004. Statistik yang dibentang di parlimen pada 3 September 2007 meletakkan Terengganu di tempat ke-2 palingh banyak miskin tegar. Terengganu kalah dengan Kelantan yang UMNO kata miskin dan PAS tak pernah buat pembangunan. Kelantan duduk di tempat ke-6.

Jika demikian keadaannya, bagaimanakah rakyat nak percaya kepada UMNO? Sudahlah terpalit dengan gejala rasuah, jadi pengkhianat pula dengan melaksanakan PPSMI.

Di samping itu, pilih pula calon yang elit dan tak reti kenang jasa orang. Sanjung Allahyarham Datul Razali tetapi singkirkan beliau dari kepimpinan UMNO Bahagian Kuala Terengganu. Sebab itulah tak ceria. Kepala hotak dihantui rasa bersalah terhadap Allahyarham.

Tabur duit tak tentu hala pun mendatangkan meluat dalam kalangan rakyat. Mereka rasa terhina kerana dianggap lapar duit. Rakyat bukan peminta sedekah.

Rakyat mahu duit mereka digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau rezeki mereka. Tidaklah mereka tinggal dalam gubuk buruk sampai mati. Ini tidak. Pemimpin berlumba-lumba isi poket sendiri, menunjukkan kemewahan kepada rakyat yang melarat, dan membazirkan wang rakyat.

Terimalah pengajaran daripada rakyat dengan dada yang terbuka.

Tahniah sekali lagi UMNO/BN.

Halaman

ANTARA AKTIVIS PAS CAW. CHABAU

ANTARA AKTIVIS PAS CAW. CHABAU

Cari Blog Ini