apokonoeekau

02 November 2009

KENAPA KELAS KAFA GAGAL

Saya menggesa pihak berwajib mesti dipertanggungjawabkan dengan laporan Ketua Audit Negara yang mendedahkan bahawa Program KAFA di Melaka gagal.
Dalam laporan itu Ketua Audit Negara mengjelaskan bahawa :-
  • Secara keseluruhannya, program KAFA yang dilaksanakan di peringkat negeri Melaka masih belum mencapai tahap memuaskan. Kegagalan mematuhi garis panduan yang disediakan menyebabkan wujudnya ketidakseragaman dalam pelaksanaan program KAFA secara berkesan.
  • Dari aspek tenaga pengajar KAFA, prosedur pelantikan tidak dipatuhi disebabkan tidak mengikut nisbah yang ditetapkan menyebabkan Kerajaan Negeri Melaka terpaksa menanggung perbelanjaan elaun, manakala pengurusan cuti guru adalah tidak mengikut kelayakan yang ditetapkan oleh JAKIM.
  • Dari segi pembelajaran pula, kurikulum KAFA tidak mematuhi dasar sistem pembelajaran yang disediakan oleh JAKIM
  • manakala dari segi pengurusan kewangannya didapati perbelanjaan menggunakanakaun amanah KAFA tidak mengikut prosedur dan garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM dan bantuan per kapita yang disalurkan oleh Kementerian Pelajaran tidak dibelanjakan mengikut tempoh dan matlamat pemberian. Selain itu, permohonan bantuan pembangunan dan pembaikan Sekolah Rendah Agama KAFA tidak dirancang dengan baik sehingga bertindih dengan bantuan agensi lain.


GURU KAFA TIDAK LAYAK DILANTIK

Kerajaan Negeri Melaka dan agensi-agensi di bawah telah melakukan kesalahan melantik Guru-Guru KAFA yang tidak layak.
Semakan Audit terhadap pelantikan guru KAFA mendapati:

i) Sehingga awal bulan April 2008 seramai 111 guru KAFA berumur antara 60 hingga
78 tahun
yang telah melebihi had kelayakan umur yang ditetapkan oleh JAKIM masih
menerima elaun tetap. ( Kelayakan : Perenggan 23 Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan syarat kelayakan guru hendaklah warganegara Malaysia, berumur 18 tahun hingga tidak melebihi 60 tahun)

ii) Seramai 145 guru KAFA hanya memiliki kelayakan Sijil Rendah Pelajaran, Darjah 5
dan Darjah 7. (Kelayakan Dan Pelantikan Guru KAFA Perenggan 23 Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan syarat kelayakan Guru KAFA adalah lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan mempunyai pengetahuan serta kemahirandalam Al-Quran, Fardu Ain dan tulisan jawi.)

iii) Surat perjanjian pelantikan semua guru KAFA lantikan JAIM tidak disediakan.

iv) Had umur guru kontrak lantikan Kerajaan Negeri adalah pada usia 58 tahun
manakala guru KAFA lantikan JAIM tidak mengikut had umur tamat perkhidmatan
JAKIM pada usia 60 tahun.
Persoalannya mengapa perkara ini berlaku di mana Guru-Guru yang tidak layak dari umur dan kelulusan diterima menjadi Guru KAFA.
Saya mendesak suatu siasatan terbuka dilakukan serta merta bagi menyiasat mengapa penyelewengan ini berlaku. Jika terdapat bukti salah guna kuasa dan sebagai pihak terbabit mesti dihadapkan ke muka pengadilan.

MUTALIGAT

0 ulasan:

Halaman

ANTARA AKTIVIS PAS CAW. CHABAU

ANTARA AKTIVIS PAS CAW. CHABAU

Cari Blog Ini